Usługi księgowe i doradztwa podatkowego
 • Porady podatkowe
 • Opinie podatkowe, analizy umów
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Rejestracja firm w Urzędach
 • Nadzór nad księgami rachunkowymi
Usługi prawnicze
 • Porady prawne
 • Pisma procesowe
 • Prowadzenie spraw
 • Prowadzenie postępowania układowego
 • Akty i potwierdzenia notarialne
Usługi finansowe i consultingowe
 • Zarządzanie zewnętrzne
 • Sporządzanie analiz i prognoz finansowych
 • Wycena wartości firmy
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Szkolenia