Usługi prawnicze

 1. Porady prawne.
 2. Analizy umów i innych dokumentów, ekspertyzy, komentarze i wykładnie prawa.
 3. Sporządzanie:
  a) pism procesowych, urzędowych, wniosków, zawiadomień, podań, informacji, skarg, zażaleń
  b) umów kontraktów handlowych, sprawozdań, zestawień, rozliczeń, informacji, deklaracji, zaświadczeń i innych dokumentów
  c) dokumentacji wewnętrznej tj.: uchwały Zarządu, protokołów Zgromadzeń i inne
 4. Zastępstwa procesowe i prowadzenie spraw.
 5. Prowadzenie postępowania odwoławczego przed organami administracyjnymi.
 6. Rejestracja działalności w odpowiednich organach administracyjnych.
 7. Zakładanie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą.
 8. Prowadzenie postępowania układowego lub upadłościowego w kraju i za granicą.
 9. Załatwianie zezwoleń, koncesji oraz innych spraw według potrzeb związanych z pobytem, pracą i działalnością cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.
 10. Doradztwo personalne.
 11. Akty i potwierdzenia notarialne, obsługa przez notariusza.
 12. Pozyskiwanie w ramach wywiadu gospodarczego informacji strategicznych o rynkach konkurencji itp.
 13. Windykacja należności w kraju i za granicą.
 14. Szkolenia indywidualne i zbiorowe.